SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2016 - Janusz Maderski JACHTY - BUDOWA, KONSTRUKCJE

Przejdź do treści

Menu główne:

SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2016

SETKĄ PRZEZ ATLANTYK
W Setką przez Atlantyk 2016 startują:

Samotnicy

Arkadiusz Pawełek - "Quark" POL15058

Piotr Czarniecki - "Atom" POL14570

Lech Stoch - "Giga"

Robert Puchacz - "Atinna" POL17208

Michał Sacharuk - "Aussie"

Marcin Klimczak - "Lilu 2012"


Załogi dwuosobowe

Adam Hamerlik i Aleksander Hanusz - "Still Crazy II"

Kacper Kania i Zbigniew Kania - "Nerwus"

Wyniki pierwszego etapu

Samotnicy:
Lech Stoch, Giga - 6 dni 20 godzin 50 minut
Piotr Czarniecki, Atom - 7 dni 7 godzin 37 minut
Robert Puchacz, Atinna - 7 dni 10 godzin 20 minut
Michał Sacharuk, Aussie - 8 dni 19 godzin 50 minut
Arkadiusz Pawełek, Quark - 10 dni 5 godzin 20 minut
Marcin Klimczak, Lilu - 15 dni 5 godzin

Załogi dwuosobowe:
Zbigniew Kania, Kacper Kania, Nerwus - 6 dni 21 godzin 1 minuta
Adam Hamerlik, Aleksander Hanusz, Still Crazy II - 7 dni 9 godzin 3 minuty

Wyniki drugiego etapu
od startu 11.12.2016 1100 UMT

Samotnicy:
Lech Stoch, Giga - 22 dni 13 godzin 43 minuty
Kacper Kania - 24 dni 1 godzia 58 minut
Michał Sacharuk, Aussie - 24 dni 4 godziny 8 minut
Robert Puchacz, Atinna - 24 dni 9 godzin 31 minut
Piotr Czarniecki, Atom - 25 dni 13 godzin 9 minut
Arkadiusz Pawełek, Quark - 28 dni 25 minut
Marcin Klimczak, Lilu - 57 dni 7 godzin

Załogi dwuosobowe:
Kacper Kania, Nerwus - 24 dni 1 godzia 58 minut (w klasyfikacji generalnej załoga Nerwusa  jest wśród załóg dwuosobowych ze względu na start w pierwszym etapie zespołu Zbigniew Kania i Kacper Kania)
Adam Hamerlik, Aleksander Hanusz, Still Crazy II - 27 dni 7 godzin 41 minut

Klasyfikacja generalna - wyniki łączne obu etapów

Samotnicy:
Lech Stoch, Giga - 29 dni 10 godzin 33 minuty
Robert Puchacz, Atinna - 31 dni 19 godzin 51 minut
Piotr Czarniecki, Atom - 32 dni 20 godzin 46 minut
Michał Sacharuk, Aussie - 32 dni 23 godziny 58 minut
Arkadiusz Pawełek, Quark -  38 dni 5 godzin 45 minut
Marcin Klimczak, Lilu - 72 dni 12 godzin

Załogi dwuosobowe:
Kacper Kania, Zbigniew Kania, Nerwus - 30 dni 22 godziny 59 minut
Adam Hamerlik, Aleksander Hanusz, Still Crazy II - 34 dni 16 godzin 41 minut

Zwycięzcą Memoriału Tomka Turskiego, za dobrą praktykę żeglarską i najlepiej przygotowany jacht, został płynący Atomem Piotr Czarniecki.
Zwycięzcami Memoriału Piotra Poprawskiego, za pokonanie niespodziewanych przeciwności, została załoga Still Crazy II Adam Hamerlik i Aleksander Hanusz.

Wszyscy są zwycięzcami, przeżyli fantastyczną przygodę, przepłynęli Atlantyk na 5-metrowych jachtach, roznieśli dotychczasowe rekordy.
Regaty „Setką przez Atlantyk 2016”
Start 11.11.2016
Trasa
I etap
start 11.11.2016 Sagres w południowej Portugalii – Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie
II etap
start 10.12.2016 Santa Cruz de Tenerife – Fort de France, Martynika.
Linią mety jest południk 61W między wyspami Martynika a St. Lucia.

Określenie "regaty" używane jest w rozumieniu potocznym jako wyścig łodzi.

Podstawowe zasady
- samotnie przez Atlantyk
- na własnoręcznie zbudowanym 5-metrowym, sklejowym jachcie typu Setka A lub Setka B-A
- bez pomocy z zewnątrz
- bez używania silnika
- bez informacji pogodowych
- bez kontaktu z lądem
- minimum wyposażenia pokładowego oraz elektroniki
- dozwolona jest dowolna ilość dodatkowych postojów na trasie regat
- każdy skiper startuje na wyłącznie własną odpowiedzialność
- ukończone 18 lat w chwili startu
- regaty są okazją do przeżycia wielkiej przygody jaką jest przepłynięcie Atlantyku pięciometrowym jachtem. Podstawą udziału jest nie stosowanie przewagi sprzętowej i przestrzeganie dobrych obyczajów.

Sponsoring
Dopuszczalne jest korzystanie z pomocy sponsorów wyłącznie na potrzeby wybudowania i wyposażenia oraz transportu jachtu.

Jacht
W regatach biorą udział żeglarze na samodzielnie zbudowanych balastowych jachtach typu Setka A lub Setka B-A. Za samodzielnie zbudowany uznaje się jacht przy którym co najmniej 50% prac zostało wykonanych przez armatora w tym co najmniej 50% prac przy budowie zładu i poszycia kadłuba. Zakres wykonanych prac przedstawia armator a komisja regatowa weryfikuje. Podstawą oceny mogą być porównania z innymi budowami np. z dokładnym przedstawieniem czasu poszczególnych prac podczas budowy „Skwarka”. Budowa jachtu musi być na bieżąco dokumentowana na blogu lub stronie internetowej. Wszystkie jachty należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Dopuszczalne jest indywidualne wzmacnianie konstrukcji. Niedopuszczalne jest osłabianie konstrukcji a szczególnie zmniejszanie grubości poszycia i wymiarów zładu.

Wymagania szczegółowe:
- zabronione jest stosowanie poszycia kadłuba i pokładu lżejszego jak 0,54 kg/dm3 .
- dopuszczalne są zmiany geometrii kadłuba wyłącznie w obrębie kokpitu i zejściówki. - masa minimalna jachtu Setka BA - 450kg
- masa minimalna jachtu Setka A - 460kg - niezatapialność zapewniona przez umieszczenie w kadłubie w nie mniej niż 700 dm3 materiału pływalnościowego.
- poszycie kadłuba sklejką wodoodporną lub sklejką pokrytą laminatem epoksydowo-szklanym, grubość poszycia nie mniejsza niż w dokumentacji. Przykład: poszycie burt sklejką 10mm lub sklejką 9mm + 1mm laminatu epoksydowo-szklanego
- zabronione jest wzmacnianie jachtu laminatem innym jak epoksydowo-szklany
- maszt pływający
- fały poprowadzone na zewnątrz masztu
- dopuszcza się jeden lub dwa sztagi biegnące od dziobnicy do zamocowania na maszcie na wysokości od pokładu jak w dokumentacji
- rolfok oraz refowanie grota przez rolowanie wzdłuż liku przedniego nie są dozwolone
- grot mocowany do bomu na całej długości dolnego liku likliną lub nie mniej niż pięcioma pełzaczami
- żagle dopuszczalne; grot oraz 2 foki wg oryginalnej dokumentacji, dodatkowo fok sztormowy o powierzchni ok. 1,2m2 , trajsel o powierzchni nie większej niż 2m2 oraz drugi grot nie większy od oryginalnego. Wszystkie żagle wykonane z dakronu o gramaturze nie mniejszej niż 200G/m2
- genaker – wyłącznie samodzielnie uszyty według wykrojów które zostaną podane przez konstruktora, z nylonu o gramaturze nie mniejszej jak 60G/m2, powierzchnia ok. 15m2
- genaker stawiany bez wytyku, blok genakera na maszcie nie wyżej jak 5,60m nad pokładem
- kabestany, windy, stopery i szyny szotowe są niedozwolone
- log - niedozwolony
- samoster tylko wykonany samodzielnie, wyłącznie wiatrowy
- nie dopuszcza się samosterów elektrycznych
- dopuszcza się rezygnację z miecza rufowego i zastosowanie dowolnych płetw stabilizujacych kursowo lub ich brak. Do wykonania płetw można stosować wyłącznie materiały przewidziane dokumentacją i występujące w innych fragmentach konstrukcji jachtu
- odsalarki - użycie oznacza wycofanie z regat
- dopuszczalne są wyłącznie odbiorniki ręczne GPS, zalecane min. 2 sztuki
- woda w butelkach PET o maksymalnej pojemności do 2dm3. Butelki zaleca się umieścić pod kojami oraz przed masztem i zabezpieczyć przed przesuwaniem podczas pracy jachtu na fali
- minimalny zapas wody;I etap - 60 dm3, II etap - 120 dm3
- maksymalna łączna moc baterii słonecznych – bez ograniczeń
- podczas regat niedozwolone jest używanie elektronicznych środków łączności np. telefonów satelitarnych, radiostacji i radiotelefonów UKF z wyłączeniem ich użycia podczas bezpośredniej groźby kolizji dla jej uniknięcia
Dozwolone urządzenia elektroniczne:
- ręczny GPS (zalecane min. 2 szt.)
- AIS (zalecany)
- laptop

Wspólną decyzją startujących może zostać dopuszczone niedrogie urządzenie do lokalizacji satelitarnej i wysyłania wiadomości z jachtu. Z powodu szybkiego rozwoju urządzeń elektronicznych decyzja o rodzaju sprzętu i jego ewentualnym dopuszczeniu zostanie podjęta w roku 2016.

Środki ratunkowe oraz urządzenia do lokalizacji i wzywania pomocy – bez ograniczeń.
Zaleca się posiadanie radioboi EPIRB.
Obowiązkowe jest posiadanie i ciągłe używanie mocnej uprzęży oraz lin bezpieczeństwa wpiętych w mocowania pokładowe lub sztormliny rozmieszczone tak by umożliwiały pełną obsługę jachtu z pokładu lub kokpitu.
Obowiązkowe jest zabezpieczanie elementów zejściówki np. przez przywiązanie, tak by nie zostały utracone z powodu fali lub głębokiego przechyłu.

Nie później niż 60 dni przed terminem startu każdy z zawodników zgłasza na blogu budowy wyposażenie swojego jachtu. Po zgłoszeniu, wyposażenie można uzupełniać tylko o takie jakie zgłosili pozostali uczestnicy i nie zostało zakwestionowane przez innego zawodnika. Zgodność z regulaminem zgłoszonego wyposażenia może być zakwestionowana do 30 dnia przed startem.

Lista startowa zostaje zamknięta 11 września 2016

Spotkanie i wspólne sprawdzenie jachtów – 2016 sierpień, Zalew Szczeciński lub Świnoujście przed Regatami o Puchar Poloneza.
Kto ze względu na odległość nie będzie mógł przyjechać powinien zamieścić na blogu film pokazujacy udział jachtu w lokalnych morskich regatach.

Zaleca się by każdy jacht przd startem w Setką przez Atlantyk 2016 został sprawdzony podczas rejsu lub regat na morzu

Komisja Regatowa
Na czas trwania regat, od siedmiu dni przed startem staje się ich formalnym i rzeczywistym organizatorem. Decyduje o wszystkich sprawach bieżących związanych z przebiegiem regat. Sprawdza jachty i ostatecznie decyduje o dopuszczeniu zawodników. W uzasadnionych pogodą lub innymi ważnymi okolicznościami przypadkach może przesunąć datę startu oraz zmienić miejsce startu. Podejmuje decyzje większością głosów. Jej decyzje są ostateczne. Stanowią ją żeglarze którzy stawili się na starcie regat, a po zakończeniu regat, wszyscy którzy przekroczyli metę i stanęli na kotwicowisku w Fort de France gdzie komisja uzgadnia komunikat końcowy.

Uwaga: specjalnie do startu w poprzednich regatach została zbudowana Setka „Lilu 2012” z częściowo zmienioną nadbudówką i wyjątkowo ten jeden jacht może startować w następnych regatach pomimo nadbudówki innej niż przewiduje dokumentacja. Zmiana dokonana na Lilu 2012 nie ma wpływu na własności nautyczne.

Druga grupa
W "Setką przez Atlantyk 2016" tworzymy drugą grupę.
Grupa EXTREME to wszyscy chcący startować zgodnie z dotychczasowym regulaminem i pierwotną ideą regat czyli w starym stylu, bez kontaktu z lądem i statkami, z ograniczeniami elektroniki i bez pomocy z zewnątrz. Tak było ustalone na początku, do takich regat wszyscy się zgłaszali, więc są to zasady nienaruszalne. Przypominam, wolno korzystać tylko z papierowych map, pasywnego AIS oraz ręcznego GPS. Inne urządzenia pozostają w zaplombowanych woreczkach.
Zostaje utworzona druga grupa - SPORT. W tej grupie wolno używać dowolnego radia, telefonu satelitarnego, aktywnego AIS oraz dowolnej elektroniki nawigacyjnej. Nie jest konieczne samodzielne wybudowanie jachtu.
Klasyfikacja w obu grupach jest prowadzona oddzielnie.
Wybór grupy należy zgłosić przed zamknięciem listy startowej (11.09.2016).
Drugą grupę tworzymy zarówno dla załóg jedno jak i i dwuosobowych.


REGATY SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2016 - LISTA STARTOWA
Lista obejmuje żeglarzy którzy w ciągu czterech lat zgłosili chęć uczestniczenia w SpA 2016.
Kolorem czarnym oznaczono zawodników którzy spełnili wymagania i są dopuszczeni do startu w Setką przez Atlantyk 2016.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA JACHTU

PAŃSTWO
LINKIGRUPA
Arkadiusz
Pawełek
Jelenin
Quark

EXTREME
Jakub
Raszowski
Ząbki
Mona

monaatlantyk.blogspot.com
Robert
Banek
Warszawa
Isle of the Happy People


Piotr
Czarniecki
Ząbki
Atom

SPORT
Jakub
Elsahen
Krakowiany
Sharky III

sailblogs.com/member/sharkyiii
Piotr
Dobrowolski
Wrocław
TINEF

setkaprzezatlantyk2016.blogspot.com
Bogdan
Ewiak
Lublin
Jasmada

http://soloprzezatlantyk.blogspot.com/
Robert
Pawelski
Warszawa
Big B

bigbnaatlantyku.blogspot.com
Maciej
Kurowski
Wieliczka

http://www.osbaro.pl

Waldek
Sarwa
Dąbrowa Górnicza
Kruszynka

kruszynkaprzezatlantyk.blog.pl
Rafał
Komperda
Jaworzno
Sacrum


Lechu
Stoch
Kraków
Giga

EXTREME
Konrad
Adkonis
Słupsk
Rabarbar


Paweł
Plichta
Gdańsk
Meluzyna

meluzynaspa.blogspot.com
Jan
Ostrowski
Wronki
Ringabulina

setka.ringabulina.pl
Tomasz
Turski
Santocko
Quark

Cezary
Pytka
Wrocław
Microna

microna.wroscan.eu
Filip
Wiśnik
Plewiska
Centuria


Radosław
Smyk
Mieszki-Atle
Radi

setkaradi.blogspot.com
Szymon
Ruban
Warszawa
    Igus
setka3200mil.blogspot.com
Rafał
Moszczyński
Łódź
Wojownik

oceaniczneregaty
samotnikow2016.blogspot.com
EXTREME
Jarosław
Weteski
Łódź
TJT

oceaniczneregaty
samotnikow2016.blogspot.com
EXTREME
Maciej
Ostrowski
Gdynia/Pula
Atlant 2

atlant-2.blogspot.nl

Przemysław
Wosiński
Brzeziny
SAM

samnaoceanie.pl
Robert
Puchacz
Lublin
Atinna
EXTREME
Adam
Złoty
Gdańsk


maddalenasailingyacht.blogspot.com
Władysław
Wisz
RzeszówEmily

Marcin
Klimczak
ŁowiczLilu 2012

SPORT
Michał
Sacharuk
Oyster CoveAussie
EXTREME
Na życzenie żeglarzy wprowadzamy również klasyfikację w kategorii załóg dwuosobowych.
Zmiany w regulaminie dotyczace załóg dwuosobowych;
1. Można używać odsalarki a jej posiadanie jest obowiązkowe
2. Całkowita masa jachtu wraz z wyposażeniem, zapasami jedzenia i wodą oraz z załogą nie może przekraczać 850 kg
3. Minimalna ilość wody pitnej w pierwszym etapie - 20l, w drugim etapie - 50l


REGATY SETKĄ PRZEZ ATLANTYK 2016 - LISTA STARTOWA ZAŁÓG DWUOSOBOWYCH
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ

NAZWA JACHTU

PAŃSTWO
LINKIGRUPA
[Piotr Poprawski]
Adam Hamerlik
Aleksander Hanusz
Warszawa
Still Crazy 2

SPORT
Robert Nanaszko
Dariusz Dziecielski
Kamień
Remus

kaszubnaatlantyku.blogspot.com
Daniel Wypych
Tomasz Barański
Chełm
Lady Dream

ladydreamnaatlantyku.blogspot.com
Kacper Kania
Zbigniew Kania
Podlesie
Nerwus

EXTREME
PATRON HONOROWY
PATRON MEDIALNY
PATRON MEDIALNY
PATRON MEDIALNY
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego